Etika in medicina

Človek, ki se v življenju vsakodnevno srečuje z vprašanji o dobremu in zlu, ponuja etika sistematičen pregled argumentov za utemeljene odločitve v moralno konfliktnih situacijah. Združenje katoliških zdravnikov daje najbolj perečim bioetičnim problemom današnjega časa, kot so med drugim vprašanje umetne prekinitve nosečnosti ali pa samomora z zdravniško pomočjo, velik pomen. Pri tem želi vse, ki si to želijo, glede najbolj perečih problemov bioetike v zdravstvu seznaniti s krščanskimi odgovori.

V tem zavihku vam predstavljamo prispevke naših članov in pomembnih krščanskih mislecev, s katerimi želimo konstruktivno prispevati k bioetični debati.

Članek od Boruta Poharja – krščanski odgovor na epidemijo covid-a

______________________________________________________